Športna zveza Radlje ob Dravi
Aktualne novice
Mini Olimpijada 2023
Športna zveza Radlje ob Dravi, je v sodelovanju z...
Bowling liga Bajta 2023/24
Pričela se je nova sezona bowlanja v Bowling ligi...
Mini Olimpijada 2023
Športna zveza Radlje ob Dravi, bo v sodelovanju z...
Rezultati 11.prvomajskega cross countryja Radlje 2023
V lepem prvomajskem vremenu je Športna zveza Radlje v...
Volilna Skupščina ŠZR 2023
Športna zveza Radlje ob Dravi vabi vse člane in...

Zbor članov Šahovskega društva Radlje ob Dravi

Šahovsko društvo Radlje ob Dravi vabi vse člane svojega društva, na redni volilni zbor članov društva, ki bo v soboto, 25.02.2023 ob 10.00 uri, v prostorih Farmer Pub, Sp. Vižinga 21c, 2360 Radlje ob Dravi.

Dnevni red:

1. pozdrav in potrditev dnevnega reda

2. ugotovitev sklepčnosti

3. obravnava in potrditev poslovnika za volilini zbor članov

4. izvolitev delovnih teles zbora

5. poročilo za leto 2022

6. poročilo verifikacijske komisije

7. razprava na podano poročilo in potrditev letnega poročila za leto 2022

8. volitve v organe društva za mandatno obdobje 2023-2027

9. plan dela za leto 2023

10. obravnava statuta in določitve novega sedeža društva

11. razno

Komentiranje je zaprto.