Športna zveza Radlje ob Dravi
Aktualne novice
Rezultati 12.prvomajskega Cross Countyja Radlje 2024
Že dvanajstič je Športna zveza Radlje v sodelovanju s...
12. prvomajski Cross country Radlje 2024
1. MAJ 2024 -  Športna zveza Radlje bo v...
Skupščina ŠZR 2024
Športna zveza Radlje ob Dravi vabi vse člane in...
Javni razpis Športniki leta v občini Radlje ob Dravi za leto 2023
Športna zveza Radlje ob Dravi Mariborska cesta 7 2360...
Mini Olimpijada 2023
Športna zveza Radlje ob Dravi, je v sodelovanju z...

15.Skupščina Športne zveze Radlje ob Dravi

Radlje, 11.02.2016
VABILO
Spoštovani,

Vabimo Vas, da se udeležite 15. skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki bo v petek, 11.03.2016 ob 17,30 h v prostorih okrepčevalnice ERJAVC v Vasi pri Radljah ob Dravi.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupščine in volilne komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Seznanitev članov skupščine s Poslovnikom o delu skupščine ŠZR
5. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2015
6. Razprava po poročilih
7. Beseda gostom
8. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2016
9. Sprejem novega društva v ŠZR
10. Razno
11. Razglasitev športnikov leta 2015 v občini Radlje ob Dravi – ob 19.00 uri
Po 9. členu Poslovnika skupščine ŠZR mora vsak predstavnik, ki zastopa posameznega člana ŠZR pred pričetkom skupščine oddati veljavno pooblastilo društva ali kluba.

Zaradi pomembnosti tem, vas prosim, da se seje zanesljivo udeležite in potrdite vašo prisotnost ustno ali na telefon sekretarju ŠZR ( 041 447 657 – Bojan Kus ), najkasneje do srede 09.03.2016.

Lep pozdrav!
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI
Predsednik
Jože VERTOVŠEK

P O S L O V N I K o delu skupščine Športne zveze Radlje

Komentiranje je zaprto.