Športna zveza Radlje ob Dravi
Aktualne novice
19.Skupščina ŠZR – PREKLIC
Zaradi že znane situacije v Sloveniji zaradi nevarnosti okužbe...
19.Skupščina ŠZR
Športna zveza Radlje ob Dravi vabi vse člane in...
Javni razpis za Športnike leta 2019
Športna zveza Radlje ob Dravi objavlja za vse klube,...
SREČNO 2020
» Ko proti nam zapihajo močni vetrovi življenja, nas...
Mini Olimpijada 2019
Športna zveza Radlje ob Dravi, je v petek, 04.10.2019,...

14. volilna skupščina ŠZR

Radlje, 13.02.2015
VABILO
Spoštovani,

Vabimo Vas, da se udeležite 14. volilne skupščine Športne zveze Radlje ob Dravi, ki bo v petek, 13.03.2015 ob 17,30 h v prostorih okrepčevalnice ERJAVC v Vasi pri Radljah ob Dravi.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnim
2. Izvolitev organov skupščine in volilne komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Seznanitev članov skupščine s Poslovnikom o delu skupščine ŠZR
5. Poročila ( predsednika, finančno in nadzornega sveta ) za leto 2014
6. Razprava po poročilih
7. Beseda gostom
8. Načrt dela in finančni načrt Športne zveze Radlje za leto 2015
9. Sprejem novega društva v ŠZR
10. Razno
11. Razglasitev športnikov leta 2014 v občini Radlje ob Dravi – ob 19.00 uri
Po 9. členu Poslovnika skupščine ŠZR mora vsak predstavnik, ki zastopa posameznega člana ŠZR pred pričetkom skupščine oddati veljavno pooblastilo društva ali kluba.

Zaradi pomembnosti tem, vas prosim, da se seje zanesljivo udeležite in potrdite vašo prisotnost ustno ali na telefon sekretarju ŠZR ( 041 447 657 – Bojan Kus ), najkasneje do petka 17.03.2014.

Lep pozdrav!
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI
Predsednik
Jože VERTOVŠEK

P O S L O V N I K o delu skupščine Športne zveze Radlje

Komentiranje je zaprto.